Odnoga zmodernizowana

Dwa odcinki ulicy Odnoga w Porębie Wielkiej, od strony Monowic i granicy z Miastem Oświęcim, o łącznej długości ok. 170 m zostały zmodernizowane w czerwcu.

Wykonano podbudowę i nową nawierzchnię. Wysoki koszt realizacji tego zadania (148 tys. zł wobec przewidzianych w umowie 108 tys.) był spowodowany koniecznością zwiększenia zakresu robót ziemnych oraz grubości warstw konstrukcyjnych drogi, ponieważ w trakcie robót natrafiono na niestabilny grunt. Protokół odbioru został podpisany 3 lipca.


Na zdjęciu sołtys Poręby Maria Brombosz, wykonawca zrealizowanych robót i radna Bernardyna Bryzek.