Zagospodarowanie Przestrzenne

Zobacz plan w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim

 

 

 Wybierz interesujący Cię fragment Poręby Wielkiej z menu poniżej

lub z mapy sołectwa (obszar zaznaczony kolorem)

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Poręba - rejon ulic: Przedzieleń, Wadowicka, Nowy Swiat Plan zagospodarowania przestrzennego Poręba (rejon ul. Wadowickiej) Plan zagospodarowania przestrzennego Poręba - Przedzieleń