Poręba Wielka – modernizacja drogi wewnętrznej

Zakończono modernizację drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Podlesie za skrzyżowaniem z ulicą Leśniczówka w Porębie Wielkiej.

Zakres prac objął wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie na odcinku o długości 280 m. Ponadto wykonano remont przepustu drogowego oraz zabudowano nowy drenaż odwadniający drogę. Inwestycja kosztowała prawie 76 tys. zł.


O realizacji tego właśnie zadania przesądziło dofinansowanie (50%), które Gmina Oświęcim uzyskała z Województwa Małopolskiego, ze środków przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych. Wyremontowanie dłuższego odcinka nie było możliwe, ponieważ dalej położone są działki, których nie można uznać za pola uprawne.

 

zdjęcia: Tomasz Klęczar

GALERIA