Odcinek ul. Tyszkiewicza w Porębie odwodniony

Odcinek ulicy Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej, o długości ok. 385 metrów od skrzyżowania z ul. Zalesie do skrzyżowania z ul. Przygodną został odwodniony. Koszt realizacji zadania: 70 tys. złotych.

Prowadzone w ostatnich dniach prace zostały zakończone i odebrane 21 grudnia. Zakres robót objął udrożnienie, przebranie i oczyszczenie rowów z namułu, wyprofilowanie ich i wywóz zanieczyszczeń. Przepusty rurowe zostały wyremontowane lub odtworzone. Wykonano również studnie rewizyjne (kontrolne).


Inwestycja kosztowała 70 tys. złotych. Po połowie sfinansowały ją Powiat Oświęcimski i Gmina Oświęcim. Wykonawcą robót była firma Jerzy Strzelec Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe ”WIKOS” z Olszyn w powiecie chrzanowskim.

GALERIA