Nad Potokiem – przebudowana

Odcinek ulicy Nad Potokiem w Porębie Wielkiej został przebudowany. Modernizacja drogi o długości ok. 270 metrów kosztowała ponad 270 tys. zł.

W ramach tej inwestycji wykonano wzmocnioną podbudowę i nową nawierzchnię z asfaltobetonu oraz przebudowano zjazdy do posesji. Po jednej stronie drogi wykonano pobocze z kruszywa. Po drugiej jest utwardzone pobocze z kostki brukowej, na które można wjechać dwoma kołami. Dzięki temu wymijanie samochodów będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze.


Wykonawca zgłosił zakończenie prac 25 kwietnia. Dzień wcześniej wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Piotr Kraj dokonali przeglądu wykonanych prac.

GALERIA