Utrudnienia w ruchu na ul. Odnoga w Porębie Wielkiej i ul. Pod Dębem w Zaborzu

Uwaga od dnia 14.02.2019 r. będą występować utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na ul. Odnoga w Porębie Wielkiej i ul. Pod Dębem w Zaborzu. Droga gminna będzie okresowo zamykana na odcinku od skrzyżowania z ul. Krokusową i ul. Przedzieleń do skrzyżowania z ul. Wykręt, w miejscach realizacji zadania wskazanych na załączniku mapowym.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G510200K w km od 0+613 do 0+703 w m. Poręba Wielka i Zaborze oraz w km od 1+028 do 1+053 w Porębie Wielkiej” od dnia 14.02.2019 r. będą występować utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na ul. Odnoga w Porębie Wielkiej i ul. Pod Dębem w Zaborzu. Droga gminna będzie okresowo zamykana na odcinku od skrzyżowania z ul. Krokusową i ul. Przedzieleń do skrzyżowania z ul. Wykręt, w miejscach realizacji zadania wskazanych na załączniku mapowym.