Poręba Wielka: remonty dróg

Dwa odcinki gminnych dróg – ulica Sośnina między Grottgerówką a Wadowicką oraz Odnoga od skrzyżowania z ulicą Wykręt w kierunku ulicy Foksa – zostały przebudowane. Odbiór tych inwestycji miał miejsce 17 grudnia.

Na ok. 400-metrowym odcinku Sośniny wzmocniono konstrukcję drogi, a żwirową nawierzchnię zastąpił asfalt. Wartość tych prac to prawie 160 tys. złotych. Podobny koszt dotyczy przebudowy 265 metrów Odnogi, gdzie wykonano podbudowę, nową nawierzchnię i pobocza oraz uregulowano wysokość zjazdów.

 

Roboty odebrali 17 grudnia wójt Mirosław Smolarek, radni Bernardyna Bryzek i Tomasz Mydlarz oraz sołtys Poręby Maria Brombosz. Na wyremontowanych fragmentach dróg zostaną zabudowane progi zwalniające – dwa na Odnodze i trzy na Sośninie.

Tagi

GALERIA