Niepodległość Pieśnią Opowiedziana

Zespół Porębianie od sześciu zaprasza w listopadzie miłośników narodowej i ludowej tradycji na widowisko wypełnione patriotycznymi pieśniami.

"Niepodległość pieśnią opowiedziana" to historia Polski rozpisana na beztroskie ludowe piosenki, żołnierskie pieśni i doniosłe hymny, okraszona strofami poezji. Tak też było 18 listopada w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej. "Mazurek Dąbrowskiego" i "Rotę" publiczność odśpiewała na stojąco razem z zespołem. Po inwokacji z "Pana Tadeusza" kolejne pieśni były poprzedzane krótkimi zagajeniami o informacyjnym charakterze, niepozbawionymi jednak lirycznych akcentów.

 

Wójt Mirosław Smolarek podziękował Porębianom za wzruszający występ, wręczając bukiet kwiatów kierującej zespołem Wandzie Heród. Wyrazy wdzięczności i uznania złożyli też śpiewakom działacze Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej: Danuta Kożusznik i Waldemar Pieczara.

Tagi

GALERIA